Ferruginous Pygmy Owl (21/28)

< Prev Next >
Ferruginous Pygmy-Owl, Glaucidium brasilianum, adult eating on lizard, Willacy County, Rio Grande Valley, Texas, USA
Ferruginous Pygmy-Owl, Glaucidium brasilianum, adult eating on lizard, Willacy County, Rio Grande Valley, Texas, USA