Ferruginous Pygmy Owl (13/28)

< Prev Next >
Ferruginous Pygmy-Owl, Glaucidium brasilianum, adult with mouse prey, Willacy County, Rio Grande Valley, Texas, USA
Ferruginous Pygmy-Owl, Glaucidium brasilianum, adult with mouse prey, Willacy County, Rio Grande Valley, Texas, USA